Formalności Pogrzebowe – Jarosław

Pomożemy Ci wszystko załatwić.

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

Nasz Dom Pogrzebowy pomaga również załatwić wszelkie formalnośli pogrzebowe


Śmierć bliskiej osoby to ciężkie, bolesne przeżycie. Jednak pomimo smutku i żałoby należy zająć się formalnościami niezbędnymi do zorganizowania pochówku. Swoją uwagę i czas należy poświęcić na dopełnienie obowiązujących procedur,  a nie jest to proste,  gdy myśli krążą wokół osoby zmarłej i  jej braku.

Dlatego też pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności pogrzebowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do pogrzebu

Świadectwo zgonu jest kluczowym dokumentem, na podstawie którego można załatwić wszelkie formalności. Może być wystawione przez lekarza rodzinnego zmarłej osoby lub przez lekarza z Pogotowia Ratunkowego w przypadku zgonu poza domem. W przypadku zgonu w szpitalu, dokument ten będzie wystawiony przez lekarza prowadzącego, który opiekował się zmarłym w ciągu ostatnich 30 dni. Świadectwo zgonu zawiera przyczynę śmierci i jest niezbędne do dalszych procedur. Zaleca się wykonanie kilku kopii tego dokumentu. Po uzyskaniu świadectwa zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w Jarosławiu, aby zorganizować transport ciała do chłodni.

Akt zgonu, dokument otrzymujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to oficjalne potwierdzenie rejestracji zgonu. Akt zgonu jest niezbędny do załatwienia formalności związanych z pogrzebem oraz spraw urzędowych, takich jak dziedziczenie, ubezpieczenia, wnioskowanie o zasiłek pogrzebowy czy urlop okolicznościowy w pracy. Na załatwienie dokumentu mamy 3 dni od dnia śmierci bliskiej osoby. Zazwyczaj do Urzędu Stanu Cywilnego udaje się osoba z najbliższej rodziny zmarłego – małżonek, dzieci, rodzice.

Osoba ta musi posiadać:
kartę zgonu, dowód osobisty lub paszport zmarłego, swój dowód tożsamości, dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym, czyli akt urodzenia lub akt ślubu.

Akt zgonu jest niezbędny dla osób z najbliższej rodziny, dlatego warto zadbać o wykonanie kopii tego dokumentu, podobnie jak w przypadku karty zgonu.
Jeśli zmarła osoba była członkiem kościoła, należy udać się do odpowiedniej parafii celem ustalenia daty i godziny pogrzebu z duchownym. Jest to również moment na uregulowanie spraw cmentarnych, takich jak wybór cmentarza i zakup miejsca.

Posiadając akt zgonu należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym Letax w Jarosławiu, aby omówić szczegóły organizacji pogrzebu, następnie udajemy się do kościoła w celu ustalenia daty pogrzebu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty musimy przedstawić w zakładzie pogrzebowym?


Akt zgonu
Legitymacja ZUS albo ostatni odcinek renty lub emerytury zmarłego
Zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS – w przypadku osoby  prowadzącej działalność lub zaświadczenie o opłacaniu składek od pracodawcy
Własny dowód tożsamości
Dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym
Jeżeli okoliczności śmierci wymagały pracy policji i prokuratury niezbędna jest pisemna zgoda tych organów na dokonanie pochówku
Pisemna zgoda proboszcza, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii niż ta, do której należał zmarły

Zakład Pogrzebowy Letax Jarosław oferuje kompleksową organizację ceremonii pogrzebowych. Specjalizujemy się w pogrzebach zarówno wyznaniowych, jak i świeckich.

Załatwiamy formalności związane z ZUS, co jest dużym ułatwieniem dla rodzin zmarłych, umożliwiając bezgotówkowe rozliczenie do wysokości zasiłku pogrzebowego (aktualnie wynoszącego 4 tys. złotych).

Nasz zakład działa jako całodobowe pogotowie pogrzebowe pod numerem 884 350 350, zapewniając pomoc na każdym etapie ceremonii pogrzebowej.

Charakteryzują się one wyjątkową oprawą, która odciąża najbliższych od konieczności organizacyjnych szczegółów, umożliwiając im pełniejsze przeżycie żałoby oraz godne pożegnanie bliskiej osoby.

Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe – Jarosław

Jesteśmy otwarci całodobowo – dlatego w nagłych wypadkach możesz skontaktować
się z naszym zakładem pogrzebowym o każdej porze dnia i nocy – przez 7 dni w tygodniu.

Nasze Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe jest czynne nawet w święta

Scroll to Top